Què és el Coaching?   “El Coaching és una relació professional que consisteix en l’art d’acompanyar a un o varis coachees (clients) en un procés creatiu i no tendenciós, que potencia la capacitat d’autodescobriment i convida a l’acció en les àrees proposades per la persona. Per mitjà de les seves competències, el coach (professional que es dedica al Coaching) té en compte la persona en la seva totalitat (dimensió emocional, mental, lingüística, corporal, energètica, etc.) i la seva relació amb l’entorn, per a promoure tant la seva reflexió com l’increment de consciència i la presa de decisions.” OCC-Internacional (Organisme Internacional per a la Certificació de Coaches professionals) Habitualment el Coaching va associat a l’assoliment d’algun objectiu concret i s’orienta al què i al com, i no tant al perquè. Del que es tracta és d’alleugerir la motxilla de tot allò que ens suposa un pes innecessari en el camí, que ens dificulta avançar i que sovint pren la forma de creences limitadores. Gràcies a l’art de la pregunta, el client troba les respostes que necessita, aprèn a observar-se amb més consciència i, a partir del descobriment de com interpreta el món, explora noves interpretacions més possibilitadores que afavoreixin l’assoliment dels objectius proposats. En resum, el procés de Coaching requereix: 1. Objectius clars i concrets i avaluats ecològicament  (l’impacte que generaran en els altres i en els diferents àmbits de la pròpia persona: feina, família, relacions socials, temps d’oci, etc.). 2. Recursos (el que necessitem per tirar endavant el projecte). 3. Motivació (que ens empeny a perseverar). 4. Percepció conscient (per adonar-nos de les evidències que ens indiquen el camí). En els processos de Coaching la PNL (Programació Neurolingüística) esdevé una metodologia ràpida i altament eficaç que ens permet sondejar i plantejar les alternatives més adients en aquests sis àmbits: - l’entorn, - el comportament, - les capacitats de la persona, - els seus valors i creences, - el concepte d’identitat que la persona ha anat formant en el decurs de la seva vida, - i el sistema (cultura, família, espiritualitat...). “Perquè allò que importa és la direcció, més que no pas la velocitat” Si vols saber una mica més sobre el Coaching, visualitza aquesta presentació: http://www.slideshare.net/LLUISV/qu-s-el-coaching Aviso legal/Política de Privacidad Política de Cookies