Quan tenim un conflicte amb una o més persones i no sabem sortir-ne, podem requerir l’ajut d’un mediador que faciliti l’entesa i l’adopció d’acords. En molts casos, la mediació té una finalitat molt pràctica: evitar litigis judicials. Al nostre país, on aquesta via està essent impulsada també des de l’Administració, la consciència de què val la pena seure i parlar es va estenen mica en mica. El futur esdevé més plàcid quan una qüestió conflictiva s’ha resolt amb acords en els que tothom hi guanya. Repartiment d’herències, ruptures matrimonials i redacció de plans de parentalitat, són casos prototípics de mediació familiar; però no són els únics. De vegades no sabem trobar els recursos necessaris per gestionar de manera satisfactòria l’educació dels fills; altres vegades el pas per l’adolescència genera tensions i situacions que repetidament acaben en picabaralles. També en aquests casos la mediació és un camí que pot ser molt útil i estalviar-nos patiments innecessaris. Habitualment el procés de mediació requereix combinar sessions conjuntes entre les parts amb altres en privat. En tot cas, la voluntarietat de les parts és un requisit indispensable. Per part del mediador, el compromís que adopta suposa neutralitat, imparcialitat i confidencialitat absoluta. El procés comença amb la recollida d’informació, amb la finalitat de definir quins són els punts de controvèrsia. Sovint cal distingir entre el conflicte calent, aquell que afecta a una situació concreta, del conflicte fred: el que roman ocult i que genera un pòsit de sentiments que dificulta l’enteniment entre les persones implicades. Moltes vegades un procés de mediació que ha arribat a un consens acceptat per les parts pot acabar amb la redacció escrita d’acords. En casos de plans de parentalitat o convenis reguladors de separació o divorci, s’ofereix la possibilitat d’una revisió jurídica  acurada. En la mediació, la gestió de l’emocionalitat esdevé un punt clau  per a la resolució pacífica dels conflictes. Les nostres emocions ens impedeixen distanciar-nos suficientment de la situació i adoptar una perspectiva integradora que ens ajudi a trobar la solució al “problema”. Per això, una tasca essencial del mediador és aconseguir objectivar el conflicte i gestionar l’impacte emocional que aquest ha generat. Aviso legal/Política de Privacidad Política de Cookies